XECURE-CHAT

AANVRAGEN PROEF ACCOUNTS / REQUEST A TRIAL:

XECURE CHAT functioneert pas nadat een (audit) account-licentie is verkregen.

XECURE CHAT will only function after an (audit) account-license has been obtained.

Vul het formulier in om uw aanvraag in te dienen voor een aantal proef accounts:

Please complete the form to submit your enquiry for a number of trial accounts: